ESAP 20.1 Leveransflödet: Hur ser det kompletta informations- och godsflödet ut då de flesta av de elektroniska affärsdokumenten används?

Här finns ett exempel som visar informationsflödet tillsammans med godsflödet från order till faktura enligt ESAP 20.1 Leveransflödet. De beställda artiklarna levereras enligt köparens order. I exemplet ingår en order, ett ordererkännande, en orderbekräftelse, en leveransavisering och en faktura. Exemplet visar även korrekt användning av logistiketiketter (palletikett och transportetikett) samt ger hänvisning till transportflödet.

Exempel: Informations- och godsflödet order till faktura (pdf) >

Tillbaka till toppen