Måste några andra dokument utöver fakturan arkiveras?

I de flesta fall är det endast fakturan som behöver arkiveras. Men om detaljerna över vad som levererats finns i ett separat meddelande (fakturaspecifikation), måste även det separata meddelandet arkiveras.

Tillbaka till toppen