Finns det något krav på att använda elektronisk signatur vid arkivering av faktura?

Nej, i Sverige finns inget lagkrav på att använda elektronisk signatur vid arkivering av faktura.