Hur gör jag för att kreditera en osåld vara som har returnerats?

Osålda varor som returneras, till exempel julmust, härrör ofta från flera olika beställningar och därmed är också flera olika debetfakturor knutna till varorna (en faktura per beställning). Eftersom det därför inte går att referera till en enda debetfaktura får man i stället ange en faktureringsperiod i kreditfakturan. Faktureringsperioden täcker in de aktuella debetfakturorna. Här finns ett exempel:

Kreditera returnerad osåld vara (pdf) >

Om man vet att den osålda varan härrör från en specifik leverans/faktura kan man på vanligt sätt referera till den fakturan i kreditfakturan. Här ges inget exempel för det alternativet.

Tillbaka till toppen