Hur länge behöver elektroniska fakturor arkiveras?

För en bokföringsskyldig näringsidkare gäller att alla fakturor – både de som du har tagit emot och de som du själv utfärdat – utgör räkenskapsinformation. Det innebär att fakturorna ska bevaras det kalenderår under vilket räkenskapsåret avslutades samt ytterligare sju kalenderår.

Tillbaka till toppen