Är det tillåtet att bevara elektroniska fakturor i krypterad form under arkiveringstiden?

Kryptering av elektroniska fakturor och övrig räkenskapsinformation får endast ske om det är motiverat av säkerhetsskäl och om informationen under hela arkiveringstiden omedelbart kan presenteras i klartext.

Beroende på dessa krav bör ditt företag noga överväga om kryptering av elektroniska fakturor kan anses lämplig, eftersom det bland annat medför att krypteringsnycklar måste sparas under hela arkiveringstiden och att en extern granskare utan dröjsmål kan begära att få informationen tillgänglig i vanlig läsbar form.

Bokföringsnämnden gör bedömningen att om företaget inte kan garantera att räkenskapsinformationen omedelbart kan presenteras i klartext så får kryptering inte göras. I stället bör administrativa kontroller användas som skyddar informationen från att ändras under arkiveringstiden.