I vilken form ska elektroniska fakturor bevaras?

De elektroniska fakturor som ett företag har tagit emot ska bevaras i det skick de hade när de mottogs, alltså i maskinläsbar form. Det är tillåtet att överföra informationen i fakturorna till annat maskinläsbart medium.

De elektoniska fakturor som ett företag har utfärdat ska som grundprincip sparas i det skick de fick när de sammanställdes. Det innebär att utfärdade elektroniska fakturor ska arkiveras i maskinläsbar form.