Anslutning till Validoo

Inledning

Här hittar du information om hur du som mottagare eller leverantör av produktinformation ansluter ditt företag till Validoos tjänster. Information om tjänster för att hämta produktinformation. Information om tjänster, villkor samt tjänstebeskrivningar hittar du här för mottagare och här för leverantörer. Vill du skicka data kan du integrera ditt system.


Definitioner

GLN – ett företags unika GS1-nummer för identifikation
GTIN – en artikels unika GS1-nummer för identifikation
GPC-kod – GS1-kod för produktklassificering


Tillgängliga miljöer och identifikation

Du kan ansluta ditt företag till Validoos Produktionsmiljö och till Validoos testmiljö PreProd. Vi rekommenderar att du ansluter dig till båda miljöer då det underlättar framtida tester och verifieringar.

I Validoo identifieras ditt företag med hjälp av ett GLN. Har du flera kommunikationskanaler kommer fler GLN att behövas.

Inloggning

Inloggning till de två miljöerna sker via vår plattform. Du loggar in via:

Användarnamn är din e-postadress.


Datakommunikation

Generellt

API är ett gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan olika programvaror, i detta fall mellan Validoo och ert system. Validoo har flera API:er för olika informationstjänster och olika protokoll, som webservice (REST), AS2, SFTP

Informationen förmedlas på två sätt:

 1. Push – information som matchar mottagarens prenumeration skickas via en uppsatt kommunikationskanal, vanligtvis AS2 eller SFTP.
 2. Pull – mottagaren hämtar aktuell information. Detta sker via webservice. Mottagaren kan till exempel skicka en fråga om artikelinformation, bild med GTIN, GLN eller GPC-kod som sökparameter och får svar direkt. Det finns en begränsning i antal anrop och ni lagrar informationen hos er.

Kommunikation vid pushflöde

Meddelandebaserat kommunikationssätt. Mottagaren prenumererar på information och det skapas meddelanden som lägger sig på kö.

 • AS2 – Mottagaren sätter upp en AS2- connector för att ta emot produktinformation. Vi tar hand om frågan och skickar tillbaka där man ser ett kvitto på detta. Om något fel inträffar och informationen inte går fram kan man enkelt se var i kedjan detta skett.
 • SFTP – Mottagaren sätter upp en egen SFTP och vi skickar de ändringar och nyheter som mottagaren prenumererar på.
 • Webservice – Prenumerationer kan skapas via REST- API

GS1 AS2 för artikelinformation och/eller bild
(att föredra vid behov av dubbelriktad kommunikation)

Inställningar och instruktioner för uppsättning av AS2-koppling

Hämta tekniskt dokument

GS1 SFTP för artikelinformation och/eller bild
Inställningar och instruktioner för uppsättning av SFTP-koppling

Hämta tekniskt dokument

AS2 – Hur gör jag?

Det finns en rad leverantörer av tjänster och applikationer som underlättar uppsättning och integration av en AS2 datakommunikation.

Vi rekommenderar ingen specifik AS2-applikation men som exempel kan vi nämna ArcEsb som används av våra kunder med lyckat resultat.

Om du känner att AS2-kompetens saknas i er organisation rekommenderar vi att du tar hjälp av en extern partner som har erkänd kompetens av AS2 för att sätta upp ditt företags datakommunikation.

Certifikat

Du som har AS2-anslutning behöver dessutom skicka ett certifikat per anslutning. När era parametrar och certifikat tagits emot skickar GS1 Sweden Validoos nya certifikat till ert företags tekniska kontakt.

Lathund för att skapa certifikat
Instruktion för hur du skapar ett certifikat för till exempel AS2-anslutningar.

Ladda ner lathund

Script för att skapa certifikat
Ladda ner script för att skapa certifkat.

Hämta script

Manuell nedladdning av bilder

Det går alltid att via vårt användargränssnitt söka och ladda ned en mindre mängd artikelinformation och bilder.


Lägga prenumerationer

Ett företag som ska ta emot artikelinformation och/eller bild behöver aktivt skapa prenumerationer i Validoos tjänster. Prenumerationen skapas antingen för en leverantörs hela sortiment (GLN), för utvalda produktklasser (GPC-koder) eller för varje enskild artikel (GTIN). Vi rekommenderar att prenumeration skapas på hela sortimentet. Prenumerationer görs direkt i gränssnittet eller, för att underlätta vid stora mängder, via webservice som ni implementerar hos er. Med en prenumeration får du alltid uppdaterad information.

Instruktion för hur du lägger prenumerationer via webbservices:

GS1 REST Validoo Subscription
REST API för prenumerationer (rekommenderas för nya kunder)

Hämta teknisk dokumentation

Leverantörer anslutna till Validoo med tillhörande GLN


Vad vi skickar

Artikelinformation

Vi skickar alltid komplett artikelinformation för ett GTIN i formatet GS1 XML. Inga delmängder skickas.

Bilder

Bilder publiceras utifrån den valda prenumerationen. Filnamnen definieras i prenumerationen. Du väljer om du vill ha bilder i format TIFF eller JPEG och PNG (för planogrambilder). Ett exempel på filnamn kan vara: 08717163583555_D1C1, där filnamnet inleds av GTIN följt av definitionen för facing, vinkel etc. Riktlinjer och Validoos krav på bilder hittar du i kvalitetssäkringsreglerna.


Förberedelser i mottagande system

För att kunna hantera den artikelinformation som skickas från Validoo måste du förbereda ditt system. Det är viktigt att du kartlägger vilka steg som måste vidtas för att hantera inkommande artikelinformation.

I Handledningen för Artikelinformation hittar du beskrivningar på vad de olika termerna innebär. Här kan du förbereda dig för den information och de termer du vill använda.

Här hittar du också dokument för att kunna hantera artikelinformation; affärsdokumentspecifikation, mappningsspecifikation, Validoo Operations Manual och exempelfiler.

På sidan finns även länkar till vanliga frågor, och kodlistor.


Framgångsfaktorer

 • Ta del av tjänstebeskrivning och villkor för Validoos mottagartjänster  och leverantörstjänster så ser du vad som ingår i tjänsten och hur du får använda produktinformationen.
 • Avsätt tid för att få upp kommunikationen och lägga prenumerationer. Se till att det finns kunskap om artikelinformation, XML, AS2, REST och bildformat på ditt företag. Se även över hur informationen ska användas.
 • Läs Validoo Operations manual
 • Läs in dig på vad som gäller för Artikelinformation för den svenska marknaden
  • Använd GS1 Swedens Handledning för Artikelinformation för att avgöra vilka termer som är aktuella för er.
  • Använd GS1 Swedens Affärsdokumentation för att se hur termerna är specificerade för de svenska användarna (repeterbarhet, obligatorisk/villkorliga, samt deras Xpath (plats i schemat).
  • Använd schemat till att hantera den globala standarden. Ditt system måste ta emot artikelinformation som innehåller fler termer och kodvärden än de som finns specificerade i svenska profilen. Använd den information som är relevant för dig.
  • Se till att använda aktuella kodlistor. Där kan du kontinuerligt hämta kodvärden för den svenska profilen och där finns de även i maskinellt läsbart format. Vi rekommenderar att ni hämtar kodvärdena en gång per dygn. Observera att kodlistorna är riktade till den svenska marknaden för att uppfylla den svenska profilen av artikelinformation. Leverantörer som använder en annan datapool av artikelinformation kan skicka kodvärden som inte ingår i svenska profilen.
 • Säkerställ att du informeras om nya GDSN-releaser med uppdaterade termer och koder. Uppdateringar sker ca 2-5 gånger per år. Information om nya releaser finns på gs1.se och skickas även ut till den tekniska kontaktpersonen hos er.

Checklista för att komma igång

– Välj tjänst

Ta del av vad tjänsterna Validoo Buyer, Validoo Reciever Validoo Supplier och Validoo GDSN Supplier innebär och välj den tjänst som bäst passar dina behov.

Fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig med ett förslag.

– Kontrollera att det finns ett GS1 Företagsprefix

Kontrollera om ditt företag har ett GS1 Företagsprefix (nummerserie). Du som abonnerar på GS1 Företagsprefix har automatiskt ett lokaliseringsnummer (GLN) för att identifiera er som köpare i Validoo.

Beställ ett GS1 Företagsprefix av GS1 Sweden om du inte redan har det.

– Vid tecknande av avtal

När du skaffat Validoo Buyer, Validoo Receiver, Validoo Supplier eller Validoo GDSN Supplier kan du navigera, ladda ned produktinformation och administrera användare i Validoos Produktionsmiljö.

För att hantera era användare i Pre-prodmiljö (testmiljön) hjälper vi dig skapa den första användaren. Därefter kan du, precis som i produktionsmiljön, själv administrera användare.

– Förbered ditt system

Förbered ditt system så att det kan hantera artikelinformation som skickas från Validoo.

– Skapa och verifiera datakommunikationslösning

Fyll i dokumentation angående tekniska parametrar.

– Skapa prenumerationer

Skapa prenumerationer för att hämta hem den artikelinformation du är intresserad av, antingen i Validoos webgränssnitt eller via er egen webservice. Väljer du Validoo Buyer behöver du informera dina affärskontakter om att de också ska vara anslutna till Validoo för att kunna skicka sin artikelinformation till ert GLN. Kontakta oss först så att vi kan säkerställa att vi har har tillräckligt med resurser för att möta eventuella frågor från dina leverantörer. Validoo Suppliers hämtar artikelinformation för sina GLN, dvs. GLN som Validoo Suppliers står som informationslämnare för.

– Informera oss om kontaktpersoner

Se till att vi har rätt kontaktpersoner hos er för att ta emot:
– driftsinformation och tekniska frågor
– nya releaser
– pris-/villkorsuppdateringar


Tekniska dokument

GS1 REST Validoo Trade Item Information
REST API för artikelinformation (rekommenderas för nya kunder)

Hämta teknisk dokumentation

GS1 REST Validoo Digital Assets
REST API för produktbilder (rekommenderas för nya kunder)

Hämta teknisk dokumentation

GS1 REST Digital Assets Upload
REST API för uppladdning produktbilder (rekommenderas för nya kunder)

Hämta teknisk dokumentation


Vanliga frågor

Hur fungerar det att skicka masterdata via GDSN?

Validoo är en datapool och ingår i det globala nätverket GDSN (GS1 Data Synchronisation Network) som gör det möjligt att skicka masterdata baserad på GS1-standard inom och mellan olika datapooler.