Digitala produktpass

Digitala produktpass

Produktpass är digitala representationer av fysiska produkter som visar hållbarhetsdata under hela livscykeln. De är viktiga verktyg för en cirkulär ekonomi eftersom företag får möjlighet att verifiera, hantera och synliggöra produkters hållbarhet.

Om digitala produktpass (DPP)

Digitala produktpass (DPP) är en uppsättning hållbarhetsdata som möjliggör cirkulära produkter och affärsmodeller. En enhetlig digital representation av en fysisk produkt skapar ett förbättrat informationsutbyte längs värdekedjan, som gör det möjligt att verifiera och hantera produkternas hållbarhet.

Produktpassen innebär att varje produkt har en unik identitet som kan kopplas till en eller flera datakällor med information om just den produkten. Företag och konsumenter får med produktpassen tillgång till produktinformation direkt från leverantören eller andra datakällor valda av leverantören. Informationen kan handla om produktens hållbarhetsprestanda, ursprung, garanti, återvinning och instruktioner för montering eller reparationer.

Den nya EU-lagstiftningen

Europa är i början av sin transformation till en mer cirkulär ekonomi och siktar på att bli världens mest hållbara region. Digitala produktpass ingår i en ny ramlagstiftning från EU – Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), som en del i EU gröna giv, med syfte att uppfylla Europas åtagande i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Förslaget omfattar i stort sett alla fysiska produkter på den europeiska marknaden i alla produktområden med undantag för livsmedel, djurfoder och medicinska produkter där annan lagstiftning med liknande krav gäller. Lagen förväntas träda i kraft tidigt 2024 och därefter rullas reglerna ut successivt fram till 2030.

Fördelar med digitala produktpass

För varumärkesägare och näringslivet i stort är EU-lagstiftningen kring produktpass bara en av flera drivkrafter. En konsekvent informationshantering ger nödvändiga verktyg för att nå och följa upp verksamheters egna hållbarhetsmål, öka konsumentinteraktionen och många andra fördelar.

Bidrar till hållbarhet
Konsumenter och professionella köpare får produktdata som hjälper dem att göra hållbara val.
Ökad spårbarhet
Unika identiteter och standardiserad data synliggör att alla parter i kedjan uppfyller hållbarhetskrav.
Mer transparens
Öppen hållbarhetsdata ger större internationell synlighet för varumärket och mot konsumenter.
Konsument- och produktsäkerhet
Pålitlig och verifierad data hjälper till att skydda produkter, konsumenter och patienter.
2d-koder inom retail bidrar till bättre förpackningar
Effektivare logistikflöde
Köpare och producerande företag slipper onödig manuell administration och hantering av data.
Lagefterlevnad
Standardiserad information säkerställer att varumärkesägare följer lagar, regler och branschkrav.
DPP

Digitala produktpass och GS1

GS1-standarder möjliggör att digitala produktpass fungerar i praktiken. Produktportföljen innehåller standarder för identifiering, märkning och delning, inklusive 2D-streckkoder och GS1 Digital Link, som är extra relevanta för produktpass. Det betyder att GS1-standarder kan webbanpassas och produktinformation från samma kod kan skannas av konsumenter med mobilen, i kassan och av alla parter i logistikkedjan.

GS1 Sweden har en drivande roll i att möjliggöra lösningar för digitala produktpass. Vi är aktiva inom det globala standardiseringsarbetet på GS1 för att ytterligare framtidssäkra standardportföljen för DPP. Vi deltar även i följande svenska och europeiska initiativ;

 • Battery Passport som driver utveckling av produktpass för industribatterier.

 • CIRPASS som utvecklar prototyper för produktpass på uppdrag av EU-kommissionen.

 • ProPare som utvecklar den underliggande infrastrukturen för digitala produktpass.

 • Trace4Value som driver flera projekt för hållbar systemtransformation.

DPP mobil konsument
Inspelat panelsamtal från Almedalen 2023: Digitala produktpass – strax verklighet för svenska företag
Inspelat webinar 2023: Digitala produktpass – kommande EU-lagstiftning och ProPares praktiska lösning
Inspelat webinar 2022: Digitala produktpass – så förbereder sig Sverige
Video om ProPare – prototyping an open global infrastructure for Digital Product Passports
GS1-standarder
GS1 och DPP

Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar kring digitala produktpass kopplat till GS1-standarder.
Gå till FAQ

  Vill du veta mer om digitala produktpass?

  Har du frågor kring hur du ska använda GS1-standarder för att framtidssäkra ditt arbete kring digitala produktpass? Vi kommer att kalla till informationsmöten löpande under året. Genom att fylla i formuläret, kommer du att få en direkt inbjudan när det är dags.
  Staffan Olsson
  Staffan Olsson, Head of Public Affairs
  Tillbaka till toppen