GS1-artikelnummer (GTIN)

ge produkter, förpackningar och tjänster en unik identitet
Se videon om GTIN

GTIN (Global Trade Item Number) är ett GS1-artikelnummer som används för att artiklar, förpackningar och tjänster ska få en globalt unik identitet. Med hjälp av numret kan du skapa en streckkod som sedan kan läsas av med en skanner.

GTIN är den mest använda identitetsbäraren i världen och syns under streckkoden på nästan alla produkter som säljs. I GTIN-numret finns information om;

  • i vilket land numret är utfärdat
  • ditt företags identitet
  • produktens identifieringsnummer

I stort sett alla produkter i handeln har ett eget GTIN som säkerställer att artiklar inte förväxlas med varandra. Du skapar GTIN med hjälp av ditt GS1 Företagsprefix som du får genom att bli kund till GS1.

Vem använder GTIN?

Företag som använder GTIN finns oftast inom dagligvaru– och detaljhandeln, marknadsplatser online, foodservice, bygg, teknisk industri och hälso- och sjukvård.

De använder GTIN för att skapa effektivitet, säkerhet och spårbarhet i sina varuflöden. GTIN används i hela världen, vilket gör det enklare att göra affärer både lokalt och globalt.

Nyttan med GTIN

GS1-artikelnummer är en del av ett gemensamt affärsspråk mellan handelsparter i hela världen. När en produkt numreras med GTIN får den ett globalt unikt nummer som gör att informationen blir;

Pålitlig

produkter med globalt unika nummer kan inte förväxlas

Spårbar

produkter kan följas och spåras av alla i leveranskedjan

Global

streckkoden kan skannas var som helst i världen

Det här underlättar bland annat vid beställning av varor, i kassan och vid framtagning av försäljningsstatistik för produkter och tjänster. Genom att numrera artiklar med GTIN kan företag effektivisera processer, höja datakvaliteten och skapa transparens för spårbarhet i hela värdekedjan.

Hur GTIN används


företagsprefix

Skapa streckkoder

Du kan använda ditt GTIN till att skapa en streckkod för försäljning i fysisk eller digital handel. Det finns fyra GTIN-format att välja mellan: GTIN-13 och GTIN-14 är de vanligaste, men du kan även välja GTIN-8 och GTIN-12.

Streckkodstyperna för att koda in GTIN är oftast EAN-13, EAN-8, GS1-128 och ITF-14, men GTIN kan även kodas in i GS1 DataBar (används ej i Sverige) eller GS1 DataMatrix beroende på vilken bransch du tillhör.

produktinformation

Dela information

Med ett GTIN kan en leverantör enkelt dela artikelinformation om en produkt eller en artikel till den som ska sälja produkten, till exempel en butik eller en marknadsplats online. Identifieringsnumret GTIN är det du behöver för att dina fysiska enheter ska kunna ta plats i det digitala ekosystemet.

Ta gärna hjälp av våra praktiska guider för att skicka artikelinformation och sälja online.

Spåra produkter

GTIN och andra GS1-standarder för identifiering är en del av GS1 Global Traceability Standard som används för att med ett standardiserat sätt identifiera produkter, platser och parter i varuflödeskedjan – allt från produktens ursprung till var den har sålts. Tack vare de unika identitetsnumren kan du få spårbarhet, transparens och säkerhet i dina affärer. Läs mer om GS1 standarder för spårbarhet.

Relaterade produkter

Tjänst

Validoo

Validoo är Sveriges största digitala plattform för datakvalitet och delning…

Tjänst

Beräkna kontrollsiffra

Använd vår kostnadsfria miniräknare för att beräkna en kontrollsiffra -…

Standard

EAN-13 och EAN-8

EAN-13 och EAN-8 är streckkoder som används för att märka…

Behöver du GTIN?

För att skapa GTIN behöver du abonnera på ett GS1 Företagsprefix.

Skaffa abonnemang