Vad händer om jag av någon anledning inte har GTIN som artikelnummer på mina produkter, blir jag diskvalificerad och utestängd från marknaden då?

Eftersom det är ett branschkrav att GTIN ska finnas som artikelnummer, kommer detta att finnas med som ett av många andra krav i förfrågningsunderlag och i de avtal som tecknas. 

Det är en förhandlingsfråga och konsekvensanalys, som avgör om man väljer en annan leverantör i det enskilda fallet. Att inte kunna använda GTIN för att söka och identifiera produkter i olika databaser, kan medföra stora kostnader i flera led i värdekedjan, som givetvis måste tas i beaktande.

Har man inte GTIN kan konsekvensen också bli att man har svårt att få sina produkter att synas i marknaden.

Tillbaka till toppen