Om jag som byggherre kräver GTIN på inbyggda produkter av våra entreprenörer, finns det någon produktdatabas i Sverige där vi kan hämta miljö- och produktdata?

GS1 driver ingen produktdatabas för byggprodukter utan får i detta fall hänvisa till leverantörernas erbjudande. När digitala produktpass blir verklighet så är själva idén att man genom en identitet (av en produkt) ska kunna få ta del av data som är knuten till den produkten. GS1 är mycket involverade i detta arbete för att göra lösningen global och effektiv byggd på internationella standarder.

Tillbaka till toppen