Med digitala produktpass kan man skanna en QR-kod och länkas till en webbportal med fler länkar där varje länk visar ett dataset som ägs av olika aktörer i värdekedjan. Kan all data från flera datasets aggregeras till ett datablad?

Dialogen mellan användarens system och resolvern är tänkt att ske i bakgrunden och är inget som en mänsklig användare kommer att märka. Användarens system kan begära att få en länk av en viss kategori kopplad till ett visst GS1-artikelnummer av resolvern, t.ex. certifieringsinformation. Men systemet kan också begära att få resolverns samtliga länkar för ett artikelnummer. 

Tillbaka till toppen