Vi är ju ett litet företag med små resurser och inga fina datasystem, så vad är det minsta möjliga vi behöver göra för att uppfylla detta krav?

Det ni behöver göra är att köpa ett unikt GS1 Företagsprefix och en nummerserie från GS1 för att skapa GTIN till era produkter. Detta GTIN ska sedan finnas med i all dokumentation som ska kopplas till de olika produkterna. Till exempel i kataloger, prislistor, fakturor etc. Vilka krav som köparen har på information framgår av de avtal – projekt- eller ramavtal – som ni tecknar.

När det gäller meddelandestandarder som används vid digital kommunikation, till exempel BEAst olika meddelanden för affärstransaktioner, har samtliga GTIN som artikelidentifierare. Där finns också fält för leverantörens artikelnummer och tillverkarens artikelnummer m.fl. men kravet är att GTIN alltid ska finnas med.

Tillbaka till toppen