Måste vi införa data templates kopplat till GTIN för våra produkter innan 1 juli 2022?

Nej, det är GTIN på produkten som ska införas. Dock behöver all dokumentation till produkten, som till exempel eBVD, iBVD, SDB etc. ha motsvarande GTIN för att kunna kopplas till produkten.

Befintlig artikelinformation, som sänts utan GTIN, behöver skickas om med GTIN ifyllt. 

Diskussionen kring Data Templates hanteras och processas i andra forum. En förutsättning för DT är dock alltid att produkterna kan identifieras och spåras med dess GTIN. Man får då också möjlighet att ta dela av produktinformation och produktdata som är kopplad till produkten.

Tillbaka till toppen