Behöver vi bara sätta GTIN på basartikeln eller måste vi även sätta olika GTIN på varje förpackningsstorlek av artikeln?

Om ni levererar produkter till byggmaterialhandeln är det ett krav att det finns unika GTIN på alla förpackningsstorlekar  som ni kommunicerar och säljer till era kunder. 

Detta behövs bland annat för att artikelinformationen är olika för varje förpackningsstorlek och att vi därmed får rätt information vid sökning i till exempel databaser.

För att kunna effektivisera hela informations- och varuflödet i hela den cirkulära kedjan (inkl. ert eget flöde), behöver alla hanterade förpackningsnivåer och storlekar ha sitt eget GTIN. Ju förr detta finns, ju snabbare kan vi tillsammans börja ta hem alla möjliga effektivitetsvinster. 

Tillbaka till toppen