Varför är Fastighetsägarna och Byggherrarna inte med som kravställare?

Dessa organisationer är medlemmar i BIM Alliance och står därigenom indirekt bakom GTIN-kravet, även om man inte officiellt har undertecknat kravdokumentet. Även Rör- och El-grossisterna är i grunden positiva till GTIN-kravet men har också de avstått från ett officiellt ställningstagande.

Tillbaka till toppen