Betyder detta att ni kräver att all produktinformation ska vara kopplad till ett GTIN redan från 1 juli 2022?

Kravet är att ni ska ha GTIN som artikelnummer på era produkter och kunna förmedla GTIN-numret digitalt från 1 juli. Produktinformation och -data ska kunna kopplas till detta GTIN. 

Befintlig artikelinformation, som sänts utan GTIN, behöver skickas om med GTIN ifyllt.