Hur förhåller sig GTIN till till exempel BEAst meddelandestandarder – är det ett motsatsförhållande?

Nej – det är inget motsatsförhållande mellan BEAst och GTIN. Tvärtom – i BEAst meddelandestandarder finns GTIN med som en artikelidentifierare av flera andra, sedan många år tillbaka. Det branschen har bestämt är att GTIN ska vara obligatorisk som artikelidentifierare, men att andra artikelnummer kan finnas som komplement om det behövs.

Tillbaka till toppen