Varför ska jag ha GTIN på mina produkter?

Bland annat för att säkert identifiera exakt vilken produkt det är och skapa spårbarhet genom värdekedjan. Eftersom GTIN sätts på en produkt vid tillverkningen och det finns ett regelverk för när en produkt ska ha ett nytt GTIN, går det att identifiera produkten i värdekedjan och under hela livscykeln. Mer information finns här:  Varför GTIN på byggprodukter?

Vad är ett GTIN (Global Trade Item Number)? >