Om jag har GTIN på mina produkter som säljs på den svenska marknaden, kan jag då använda samma GTIN om jag vill sälja produkterna utomlands?

GTIN är en standardiserad globalt unik artikelidentifierare som fungerar på samma sätt i hela världen inom flera branscher såsom dagligvaror, hälso- och sjukvård m fl. Den har dock inte använts som vedertagen global standard i hela byggsektorn tidigare.

Därför behövdes det en anpassning av regelverket för GTIN till byggsektorn, vilket vi i Sverige har tagit fram ett förslag för. Det pågår nu en process inom GS1 för att det ska bli en global standard. Förhoppningen är att detta ska vara klart under första halvåret 2022. Detta kommer också att innebära att utländska leverantörer kan använda GTIN som artikelnummer i Sverige med samma regelverk och möjlighet till spårbarhet.