Varför är det så bråttom?

Beslutet om att använda GTIN som identifierare i byggbranschen togs i april 2018. Drygt tre år efter principbeslutet kan vi konstatera att det fortfarande inte går att få spårbarhet i värdekedjan, på grund av att GTIN inte används i tillräckligt hög omfattning. 

Vi vill kunna använda GTIN bland annat för att söka information i till exempel olika databaser. För att kunna göra det effektivt, behöver det finnas ett unikt artikelnummer på produkten.