Vi kommer inte att hinna ha GTIN på våra produkter till 1 juli 2022. Vem ska vi prata med om detta?

Levererar ni till Byggmaterialhandeln idag har ni redan GTIN på era produkter eftersom det är ett krav sedan många år.

I första hand kan ni ta kontakt med era kunder för att redogöra för orsaken till att ni inte anser er hinna bli klara i tid. Ni behöver då också ha gjort en handlings- och tidplan som visar hur och när kravet kommer att vara uppfyllt. 

Tillbaka till toppen