ESAP

affärsprocesser för EDI

ESAP är affärsprocesser för elektronisk handel och används för att underlätta för företag som valt att kommunicera via GS1 EDI (Electronic Data Interchange).

Processerna följer GS1-standarder och finns dokumenterade i implementeringsguider och specifikationer designade för att hjälpa olika branscher att få mer ordning och reda sina informationsflöden.​

Med ESAP sparar köpare och säljare både tid och pengar när utbytet av information – från avtal till faktura, sker elektroniskt och på ett gemensamt sätt.

Vem använder ESAP?

Leverantörer och återförsäljare inom dagligvarubranschen , foodservice, detaljhandel, tjänsteföretag och offentlig sektor använder ESAP affärsprocesser. Utvecklare som ska anpassa företagens affärssystem har också nytta av dokumentationen som hör till ESAP.

Varje ESAP-process är utvecklad i GS1 Swedens användargrupper av och för de branscher där processen tillämpas. På så vis uppdateras processerna hela tiden för att möta verkliga behov. ESAP följer även aktuella globala standarder.

Nyttan med ESAP

ESAP affärsprocesser hjälper köpare att få kontroll och ordning i sina varu- och informationsflöden. Till exempel kan företagen följa en produkts resa från lagret, under transporten och sen hålla reda på vart den har levererats. Men ESAP hjälper även till med att;

  • minska svinn
  • ge kortare ledtider
  • möjliggöra spårbarhet
  • ge kontroll över varuflödet
  • underlätta vid fakturering
  • uppfylla lagkrav
  • följa ramavtal
  • få betalning i rätt tid
  • göra säkrare prognoser

… och det i sin tur sparar tid, administration och pengar när hela informationskedjan genomförs enligt överenskomna processer. ​

Hur ESAP används

ESAP affärsprocesser är utvecklade för att fungera tillsammans med andra GS1-standarder för att identifiera och märka produkter, platser, parter och kollin. Processerna är uppdelade sex olika områden.

Tillbaka till toppen