ESAP 9.1

Periodisk fakturering

ESAP 9.1 – Periodisk fakturering, är en process för att utbyta affärsinformation elektroniskt och som hjälper företag inom till exempel: el, vatten och telefoni att fakturera periodiskt baserat på uppmätt förbrukning.

Vem använder ESAP 9.1?

Processen är framtagen för leverantörer och köpare från bland annat dagligvaruhandeln och tjänsteföretag inom el, vatten och telefoni.

Nyttan med ESAP 9.1

Säkrare affärer

Genom att följa ESAP 9.1 kommer parterna alltid ha samma och aktuell information om till exempel mätpunkter, elanläggningar, avtalspriser och artikelinformation i sina system. Det underlättar för leverantören vid fakturering och gör det möjligt för köparen att bokföra och kontrollera fakturan automatiskt.

Fakturafel upptäcks direkt

Eventuella fel i fakturan upptäcks direkt vid den automatiska kontrollen. Det gör att köparen endast betalar för förbrukning för avtalade anläggningar och till rätt pris. Köparen kan dessutom vara säker på att inte råka betala något annat företags fakturor. Leverantören å sin sida får rätt betalning i rätt tid.

Elektronisk handel blir enklare

Eftersom ESAP 9.1 är klart och tydligt beskriven innebär det att alla parter implementerar affärsprocessen på samma sätt. Det gör att fakturamottagaren och fakturautställaren kan använda samma lösning för alla olika affärsparter.

Tillbaka till toppen