ESAP 9.2

Orderlös fakturering

Affärsprocessen ESAP 9.2 – Orderlös fakturering, används när tjänster eller produkter levereras och faktureras enligt avtal istället för en process där en köpare lägger en order. Det effektiviserar fakturering av till exempel städtjänster, konsulttjänster eller hyra av lokaler och kontorsutrustning.

Vem använder ESAP 9.2?

ESAP 9.2 är framtagen tillsammans med köpare och säljare som använder affärsprocessen. I takt med att nya affärskrav tillkommer, utvecklas processen vidare vid behov.

Nyttan med ESAP 9.2

Säkrare fakturering

Genom att följa ESAP 9.2 kommer parterna alltid ha samma och aktuell information om till exempel avtalspriser och artikelinformation i sina system. Det underlättar för leverantören vid fakturering och gör det möjligt för köparen att bokföra och kontrollera fakturan automatiskt.

Fakturafel upptäcks direkt

Eventuella fel i fakturan upptäcks direkt vid den automatiska kontrollen. Det gör att köparen endast betalar för de tjänster eller produkter som har levererats, och till rätt pris. Köparen kan dessutom vara säker på att inte råka betala något annat företags fakturor. Leverantören å sin sida får rätt betalning i rätt tid.

Elektronisk handel blir enklare

Eftersom ESAP 9.2 är klart och tydligt beskriven innebär det att alla parter implementerar affärsprocessen på samma sätt. Det gör att fakturamottagaren och fakturautställaren kan använda samma lösning för alla olika affärsparter.

Tillbaka till toppen