Elektronisk handel (EDI) för stora företag

Denna guide beskriver steg för steg vad ditt företag behöver göra för att börja handla elektroniskt med andra affärsparter enligt ESAP affärsprocesser.

Kom igång med elektronisk handel för stora företag

Både köpare och säljare kan spara tid och pengar när affärsprocessen, från avtal till faktura, sker elektroniskt och enligt överenskomna regler. Din kund eller din leverantör kan ha önskemål om att ditt företag ska börja handla elektroniskt. Tänk på att även inköp av kontorsmaterial och telefonitjänster kan faktureras elektroniskt.

1. Välj affärsprocess

Välj affärsprocess beroende på vem du ska ta emot information från och vem du ska skicka till:

  • Avrop mot ramavtal är vanligt för företag som handlar med offentlig sektor men även inom byggbranschen.
  • Leveransflödet är en generell affärsprocess för leveransflödet inom till exempel detalj- och fackhandel.
  • Periodisk fakturering används för att fakturera el, vatten eller telefonitjänster samt kreditkortsanvändning.

Läs processbeskrivning och specifikationer för den affärsprocess som du har valt för att kunna införa den på rätt sätt.

2. Anpassa organisationen

När ett företag börjar handla elektronisk behöver ofta organisationen och verksamheten ses över. Färre resurser krävs för att kontrollera fakturor medan nya arbetsuppgifter kan tillkomma, som kontroll av att sortiment och priser är enligt avtal. Dessutom behövs en rutin för att koppla på nya affärsparter och koppla bort avslutade relationer. När organisationen är anpassad ger elektronisk handel stora vinster genom effektivare processer.

3. Inför e-handelssystem

Beroende på dina behov och vilka funktioner för elektronisk kommunikation som ditt affärssystem redan har kan du välja olika typer av e-handelssystem:

  • Ditt affärssystem kan redan ha de funktioner som krävs för elektronisk handel enligt den affärsprocess som du har valt. Kontakta din leverantör av affärssystem för mer information.
  • Utveckla en egen e-handelslösning enligt processbeskrivningen och specifikationer för den affärsprocess som du har valt.

För att kunna skicka affärsinformation över ett nät krävs ett filöverföringsprotokoll. Kontrollera därför hur datakommunikationen ska ske med dina affärsparter.

4. Bestäm vem du ska handla med

Ta reda på vilka av dina leverantörer eller kunder som redan nu kan handla elektroniskt, och vilka som i framtiden kan införa elektronisk handel enligt den affärsprocess som du har valt.

5. Beställ abonnemang på GS1 Företagsprefix

För att din affärspart ska kunna se vem affärsmeddelandena kommit från behöver ditt företag identifiera sig med ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer). På samma sätt identifierar sig dina affärsparter så att du vet vem du har fått informationen ifrån. För att kunna skicka och ta emot elektronisk affärsinformation enligt GS1 Swedens affärsprocesser för elektronisk handel krävs att affärsparterna identifierar sig med GLN. GLN ingår när du beställer ett GS1 Företagsprefix.

Avgifter för GS1 Företagsprefix

Beställ GS1 Företagsprefix

6. Förbered elektronisk handel

Skicka och ta emot grundinformation om parter, leveransplatser, artiklar med mera genom att utbyta partsinformation, prislistor och artikelinformation. Din affärspart kan ha flera olika leveransplatser som var och en identifieras med ett GLN, och bygg därför upp ett register med partsinformation.

7. Upprätta ett e-kommunikationsavtal

Upprätta e-kommunikationsavtal med varje affärspart. Avtalet reglerar ansvaret hos parterna när det gäller utväxling och loggning av affärsinformationen som sker i form av elektroniska affärsmeddelanden.

8. Börja handla elektroniskt

När grundinformation är på plats är ditt företag redo att börja göra affärer på ett nytt sätt, det vill säga skicka eller ta emot elektroniska avrop eller beställningar samt information om leveranser och fakturor.

Tillbaka till toppen