Elektronisk handel (EDI) för små och medelstora företag

Denna guide beskriver steg för steg vad ditt företag behöver göra för att börja handla elektroniskt med andra affärsparter enligt ESAP affärsprocesser.

Kom igång med elektronisk handel för små och medelstora företag

Elektronisk handel ger inte bara fördelar för stora företag utan även små och medelstora företag har mycket att vinna på elektronisk handel. Din kund eller din leverantör kan ha önskemål om att ditt företag ska börja handla elektroniskt. Tänk på att även inköp av kontorsmaterial och telefonitjänster kan faktureras elektroniskt.

1. Välj affärsprocess

Välj affärsprocess beroende på vem du ska ta emot information från och vem du ska skicka till:

  • Avrop mot ramavtal är vanligt för företag som handlar med offentlig sektor men även inom byggbranschen.
  • Leveransflödet är en generell affärsprocess för leveransflödet inom till exempel detalj- och fackhandel.
  • Periodisk fakturering används för att fakturera el, vatten eller telefonitjänster samt kreditkortsanvändning.

2. Välj e-handelssystem

Beroende på dina behov och vilka funktioner för elektronisk kommunikation som ditt affärssystem redan har kan du välja olika typer av e-handelssystem:

  • Ditt affärssystem kan redan ha de funktioner som krävs för elektronisk handel enligt den affärsprocess som du har valt. Kontakta din leverantör av affärssystem för mer information.
  • Ett webbaserat e-handelssystem kan vara ett snabbt och enkelt sätt att införa elektronisk handel. Det är lämpligt då du inte har ett affärssystem, då ditt affärssystem inte har rätt funktioner eller till dess att ditt affärssystem har de funktioner som krävs. Du kommunicerar med din kund via en webbplats, tar emot beställningar, skriver in viss information som till exempel ordersvar eller fakturor som sedan skickas till kunden.

3. Beställ abonnemang på GS1 Företagsprefix

För att din affärspart ska kunna se vem affärsmeddelandena kommit från behöver ditt företag identifiera sig med ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer). På samma sätt identifierar sig dina affärsparter så att du vet vem du har fått informationen ifrån. För att kunna skicka och ta emot elektronisk affärsinformation enligt GS1 Swedens affärsprocesser för elektronisk handel krävs att affärsparterna identifierar sig med GLN. GLN ingår när du beställer ett GS1 Företagsprefix.

Avgifter för GS1 Företagsprefix

Beställ GS1 Företagsprefix

4. Förbered elektronisk handel

Skicka och ta emot grundinformation om parter, leveransplatser, artiklar med mera genom att utbyta partsinformation, prislistor och artikelinformation. Din affärspart kan ha flera olika leveransplatser som var och en identifieras med ett GLN, och bygg därför upp ett register med partsinformation.

5. Upprätta ett e-kommunikationsavtal

Upprätta e-kommunikationsavtal med varje affärspart. Avtalet reglerar ansvaret hos parterna när det gäller utväxling och loggning av affärsinformationen som sker i form av elektroniska affärsmeddelanden.

6. Börja handla elektroniskt

När grundinformationen är på plats är ditt företag redo att börja göra affärer på ett nytt sätt.

Är du leverantör kan ditt företag ta emot elektroniska avrop eller beställningar samt skicka aviseringar om leveranser och fakturor.

Är du ett kundföretag kan ditt företag skicka elektroniska avrop eller beställningar samt ta emot aviseringar om leveranser och fakturor.

Tillbaka till toppen