ESAP 20.1

Leveransflödet

ESAP 20.1 – Leveransflödet, är en etablerad affärsprocess som förenklar elektronisk handel (GS1 EDI). Det betyder att leverantörer och köpare får bättre kontroll över varuflödet genom att utbyta affärsinformation, som till exempel artikelinformation, order och faktura.

För att hjälpa branscher som vill införa ESAP affärsprocesser för EDI, har GS1 Sweden tillsammans med användare tagit fram bland annat handledningar, specifikationer och processbeskrivningar för att göra implementering och användning så effektiv som möjligt.

Effekterna av att jobba enligt ESAP 20-processen mäts ofta i sparad tid och minskade administrations- och utvecklingskostnader.

Vem använder ESAP 20.1?

Processen är framtagen i användargrupp tillsammans med leverantörer, återförsäljare och grossister från bland annat dagligvaruhandeln och foodservice, men kan även användas inom detaljhandel.

Nyttan med ESAP 20.1

Kontroll och spårbarhet i varuflödeskedjan

I dagligvaru- och detaljhandeln är det viktigt att rätt artikel beställs och levereras i rätt tid med rätt beställningskvantitet. Med ESAP 20.1 blir det lätt att göra rätt. Du har kontroll över varorna på lagret, följer varorna under transporten och hålla reda på vart de har levererats.

Det minskar svinn, ger kortare ledtider och ger spårbarhet i hela kedjan från tillverkare till slutkund.

Spara tid och pengar

När företaget integrerar systemen för till exempel logistik, ekonomi och inköp kan resurserna utnyttjas så bra och effektivt som möjligt.

Genom att anpassa verksamheten enligt ESAP 20.1 kan alla avdelningar på företaget kommunicera med varandra på samma sätt och administrationen effektiviseras.

Vissa företag som implementerat processen fullt ut har minskat sina administrativa kostnader med upp till 90 %.

Effektivare transport och lagerstyrning

Med ESAP 20.1 har säljare och köpare gemensam och korrekt information om artiklarnas mått, vikt, hållbarhet med mera. Det gör att det blir lättare att optimera och effektivisera transporterna och få bra lagerstyrning där lagerutrymmet utnyttjas på bästa sätt.

Etablerad och branschanpassad process

ESAP 20.1 är en etablerad affärsprocess som betyder att du inte behöver ta fram olika lösningar för olika kunder. Det gör att det går snabbare att införa elektronisk handel och utvecklingskostnaderna minskar.

Tillbaka till toppen