ESAP 22

Inköps- och försäljningsprognos

ESAP 22 – Inköps- och försäljningsprognos, är en affärsprocess som förenklar elektronisk handel (GS1 EDI). Processen effektiviserar informationsflödet vid kampanjprognoser och säsongsvariationer genom att parterna utbyter informationen elektroniskt.

Vem använder ESAP 22?

Processen är framtagen i användargrupp tillsammans med leverantörer, återförsäljare och grossister från dagligvaru- och livsmedelshandeln och den är därför anpassad efter branschens behov.

Nyttan med ESAP 22

Pålitliga prognoser som förebygger ”slut i hyllan”

Genom att göra prognoser över hur mycket av en produkt som grossisten kommer att köpa in av leverantören blir det lättare för både grossist och leverantör att planera sin verksamhet. Med ESAP 22 kan grossisten göra tillförlitliga prognoser så att leverantören kan producera rätt vara i rätt mängd vid rätt tillfälle. Med tillförlitliga prognoser minimeras risken för ”slut i hyllan”.

Säkrare kampanjuppföljning

Med ESAP 22 finns både prognos och verkligt utfall samlat på ett strukturerat sätt i systemen. Med all historik samlad går det att följa upp kampanjen och utvärdera prognoserna för att göra dem ännu bättre. Med säkra prognoser blir det enklare att optimera lagernivåerna och minska risken för att varorna tar slut i butikerna.

Rätt mängd varor i hyllan

Med all information i systemen går det även att jämföra förväntad inköpsmängd med levererad mängd. Köpare och leverantör kan på så sätt använda servicegraden som ett verktyg för att få rätt tillgänglighet av varor i butikshyllan.

Gemensam kampanjplanering

Med ESAP 22 förbättras samarbetet inom företaget genom att alla avdelningar kommunicerar med varandra så att alla har samma information om prognoserna. Processen gör det även enklare för leverantör och grossist att utbyta information och gemensamt planera kampanjer.

Tillbaka till toppen