Leveransflödet ESAP 20

Användargruppen för leveransflödet – vilket innefattar leveransflödet, returhantering, prognoshhantering och avtalsreglering – tar fram och beskriver processer och den information som affärsparter utväxlar vid elektronisk kommunikation.

Mötestider är 14.00-16.00 om ingen annan tid framgår av inbjudan.

Mötesinformation

Datum:
8 mars | 19 april | 17 maj | 14 juni | 6 september | 18 oktober | 30 november
Mötesledare:
Peter Jönsson
Kontaktinformation:
fornamn.efternamn@gs1.se
Mötesplats:
Västra Järnvägsgatan 15 i Stockholm eller via Teams/webben.

Förutsättningar för deltagande i användargrupp hos GS1 Sweden:

  • Deltagaren ska ha mandat från företaget den representerar att föra företagets talan i användargruppen.
  • Deltagare ska vara insatt i det egna företagets processer och affärssystem och ha kunskap om företagets flöden kring produkter och information. Deltagaren ska också ha en position i företaget som möjliggör implementation av framtagna rekommendationer.
  • Deltagaren ska ha möjlighet att lägga ner arbetstid på användargruppens arbete såsom närvaro på möten och tid att återkoppla internt. Aktivt deltagande på möten förutsätts liksom engagemang för de frågor som behandlas.

Målgrupp 

Leverantörer, tillverkare, grossister, köpare och systemleverantörer

Deltagare

Arla Foods 

Arvid Nordqvist 

Atria 

Axfood 

Carlsberg 

Coca-Cola 

Coop 

Di Luca 

EDI-solutions 

Encode 

Expressen 

Fredholm Consulting 

ICA 

Jait Partner 

Konsum Värmland 

Lantmännen 

Martin & Servera 

Menigo 

Neovici 

Norrmejerier 

Procter & Gamble 

Reitan Servicehandel 

Schibsted

Spendrups 

Svensk Cater

Systembolaget 

Tidsam

Tyringe 

Unifaun 

Unilever 

Åbro 


Anmäl dig till denna användargrupp

När du skickar in din anmälan kommer GS1 Sweden att hantera dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*