Så samlade Axfood sina processer med GS1:s CGI-tjänst

I dagens digitala landskap blir det allt viktigare med högkvalitativa och verklighetstrogna produktbilder. Framförallt för större och handelsdrivna verksamheter. Men om ni inte har en effektiv process för framtagning av produktbilder kan produktlanseringar komma att dra ut på tiden. Något som kan påverka såväl e-handel som digitala kanaler och butiksskyltning.

CGI/3D-bild producerad i GS1 Swedens Fotostudio, Axfood/Dagab

Axfood valde för åtta månader sedan att gå över till sin långsiktiga partner GS1:s CGI-tjänst (Computer Generated Images) för 3D-produktion. Vi har pratat med Emma Töpel Hanson, chef över marknadskommunikation för egna märkesvaror på Dagab, en del av Axfood, för att höra mer om samarbetet.

Det var efter att ha använt Validoos bildbank i flera år som Dagab utökade sitt samarbete med GS1 Sweden. GS1 hade sedan länge hjälpt till med framtagandet av artikelinformation och produkter. Efter att ha arbetat med en annan 3D-byrå för produktbilder, valde Dagab att gå över till GS1:s CGI-tjänst för framtagning av produktbilder för alla sina varumärken. Genom den nya övergången hoppades man kunna samla allt under ett och samma tak. Ytterligare en viktig aspekt var att upprätthålla den höga lanserings- och produktionstakten.

Snabb och effektiv bildproduktion

Emma Töpel Hanson, Dagab.

CGI är en viktig byggsten för många organisationer idag. Och för Dagab är det närmast en nödvändighet. Dagab har en hög produktions- och lanseringstakt. På grund av detta behöver produktionen av bilder kunna ske snabbt, men också med god framförhållning. Ibland behöver bildproduktionen ske innan produkten ens är framställd. Något som gör att behovet av snabbhet ökar ytterligare. Så, för att driva sin affär framåt är det helt avgörande med god framförhållning och en effektiv produktion.

– CGI ger oss en viktig funktion, som vi måste ha. Vi har en hög lanseringstakt och produktionstakt, och information kan snabbt ändras på förpackning och i receptur. Genom att jobba med CGI kan vi klara av den takten, säger Emma.

Genom CGI möjliggörs produktion av datorgenererade produktbilder. Som är fullt verklighetstrogna. Och som sker helt utan fysisk vara eller kamera. Genom förpackningsmodeller, innehållsprover och designunderlag sätter Validoos fotostudio ihop fullt verklighetstrogna bilder. Därefter kan bilderna användas inom e-handel och i digitala kanaler. Men också till annonsering och som skyltningsmaterial i fysisk butik.

Utökat samarbete skapade enhetlig process

Valet att gå över till GS1:s tjänst för 3D-produktion var ett stort beslut för Dagab. Det var först efter ett års tid av övervägande kring att gå över till GS1:s CGI-tjänst, som man kände sig redo att ta sig an förändringen. Och tack vare det goda förarbetet kändes flytten trygg, berättar Emma.

– Övergången gick som planerat och det var full produktion från dag ett, fortsätter hon.

Samarbetet mellan GS1 och Dagab har fungerat bra. En viktig nyckel har varit just den samlade kompetensen, men också det redan befintliga samarbetet. Tack vare den grunden har förutsättningarna varit goda. Och idag handlar utmaningen främst om planering inför stora lanseringsfönster. I och med detta ser man också ett ökat behov av en god dialog kring hanteringen av Dagabs toppar och dalar. I och med att Dagab redan använder ett antal av GS1:s tjänster blir CGI ett av många samlade steg i processen, som också kommer att förenkla inkörsperioden. Tack vare den unika kontaktpunkten för verksamheten i stort underlättar man för processerna, menar Emma.

Goda lösningar bådar gott för framtiden

Emma ser positivt på samarbetet med GS1, och anser att övergången till GS1:s CGI-tjänst är en bra lösning för Dagabs bransch och behov. För Dagab ligger fokus framåt på att utöka den gemensamma bildbanken, med GS1 vid sin sida. I den vill man inkludera fler modeller på förpackningar. Och därigenom förenkla bildproduktionen. Därefter vore det intressant att titta mer på hur man kan optimera bilder för just e-handeln.

– E-handeln är numera en viktig funktion. Vi har börjat titta på hur man kan ta fram bilder som passar e-handelskunden bättre, säger hon.

Dagabs fem anledningar till att välja CGI

 • Planera och producera bilder i förväg
  CGI möjliggör effektivare produktion av produktbilder. I och med en produktion med god framförhållning, men också genom en snabb produktionstakt kan risker för förseningar minimeras. Bland annat tack vare att det inte krävs någon fysisk produkt för framtagningen av bilden.

 • Bilderna blir fläckfria
  Genom att bygga en 3D-version av produkter säkerställer du att alltid bemötas med snygga förpackningar. I rätt kostym och färg. Genom att använda 3D behöver ni inte lägga tid på att retuschera bort oönskade skador som kan uppkomma i fysisk transport av produkten. Istället kan ni fokusera på att få till en snygg helhet.

 • Lägg alla tjänster under ett och samma tak
  Samla alla era tjänster på ett och samma ställe och skapa smidigare flöden. Exempel på sådant som kan samlas är artikelinformation, bildbank och CGI.

 • Produktbilden är anpassningsbar
  Om ni vill ändra eller alterera en produkts utseende för att passa olika marknader så kan CGI utföra korrigeringar. Enbart genom några knapptryck.

 • Effektiviserade processer
  Genom att enkelt skapa produktbilder med GS1:s upparbetade metoder och modeller kan du samtidigt spara tid och resurser inom verksamheten.

Axfood är ett av Nordens största företag inom dagligvaruhandeln. Och med Dagab som inköps- och logistikbolag driver de idag flera framgångsrika varumärken på den svenska marknaden. Där delar samtliga målet om att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat. Som bidrar till en bättre vardag.

Vill du veta mer om CGI?

Tillbaka till toppen