GS1 QR

GS1 QR är en tvådimensionell streckkod (2D) som används för att märka produkter som ska skannas med kameran i en mobiltelefon eller surfplatta.

En QR-kod används för att erbjuda mer och rikare information till flera målgrupper. Fyrkanten innehåller många små, unika mönster där datan är kodad både horisontellt och vertikalt. Till skillnad från den endimensionella streckkoden, kan en 2D-kod innehålla stora mängder inkodad information som; en webbadress, bruksanvisning, eller annan produktinformation som inte får plats på förpackningen.

Vem använder GS1 QR?

Företag som använder GS1 QR är ofta leverantörer eller producenter inom branscherna dagligvarubranschen, detaljhandel, bygg, teknisk industri samt hälso- och sjukvård.

De använder märkningen för att erbjuda rika mängder information dels till konsumenter, men även andra parter i varuflödeskedjan. En QR-kod är också tålig och förblir läsbar även vid yttre skador. Samma symboler används i hela världen som en del i GS1:s globala standarder, vilket gör det enklare att göra affärer både lokalt och globalt.

Nyttan med GS1 QR

2D-koder som GS1 QR och GS1 DataMatrix kan vara datbärare av alla GS1-nycklar för identifiering som till exempel GTIN för produkter, GLN för platser och SSCC för kollin.

De kan innehålla en rik mängd information som;

  • en webbadress
  • en applikation
  • recept
  • monteringsanvisningar
  • en artikels bäst-före-datum
  • serienummer
  • batchnummer

… och de kan också användas ihop med GS1 Digital Link som gör det möjligt att direkt koppla koden till en unik webblänk (URI) och därmed berika konsumenters shoppingupplevelse.

Koden tar liten plats på förpackningen och kan förbli läsbar även om den skrivs ut i liten storlek, skadas eller etsas på en produkt. Märkningen möjliggör spårbarhet i hela varuflödeskedjan.

Hur GS1 QR används

På förpackningar

Du kan använda en QR-kod på förpackningar och online för att erbjuda mer information till konsumenten på en liten yta. I leveranskedjan används symbolerna på alla typer av förpackningar (konsumentförpackning, ytterförpackning och pall). Oftast i syfte att uppnå säkerhet och spårbarhet i hela kedjan.

Som komplement

Märkningen används idag som komplement till den traditionella endimensionella streckkoden som finns bland annat på produkter i dagligvaru- och detaljhandeln. Det pågår ett globalt och lokalt arbete inom GS1 för att så småningom ersätta de traditionella 1D-koderna mot 2D-koder, vilket innebär att de på sikt kommer kunna skannas i både mobiler och vanliga utgångskassor.