EPC/RFID

EPC (Electronic Product Code) är GS1:s standardiserade format för att unikt identifiera föremål, transportenheter, platser och andra viktiga objekt för affärsverksamheter med RFID-teknik.

EPC kan användas i olika sammanhang, till exempel i binärt format för inkodning i RFID-taggar, och textformat för datadelnng mellan företag och organisationers affärssystem.

Vem använder RFID?

RFID-lösningar används till exempel inom detaljhandeln för märkning av kläder och skor, vilket underlättar vid inventering. Tekniken används även inom transport och logistik till bland annat märkning av tågvagnar där tågsätt kan identifieras även när tågen körs i höga hastigheter.

Nyttan med EPC/RFID

När en EPC kodas och lagras på en RFID-tagg, kan RFID-läsarna läsa av de unika taggarna i väldigt höga hastigheter och på avstånd på över 10 meter utan att att taggen behöver vara synlig. Dessa egenskaper hos RFID kan användas för att öka transparensen i leveranskedjan och öka lagernoggrannheten.

Hur används EPC/RFID?

GS1: s EPC Tag Data Standard (TDS) specificerar dataformatet för EPC, och inkluderar en kodning för nummersystemet inklusive GS1-standardidentifiering i en EPC.