Logistiketiketter

Logistiketiketter, eller GS1 Logistics Label, är en standardiserad etikett som används för att märka logistiska enheter, till exempel pallar. Med hjälp av etiketten kan en logistisk enhet spåras genom hela leveranskedjan från tillverkning till slutkund.

GS1 Logistics Label kan vara en, eller en kombination, av:

  • Palletikett
  • Transportetikett
  • Butiks- och kundpacksetikett

Gemensamt för de tre typerna av etiketter är att det är obligatoriskt att ange den logistiska enhetens SSCC (GS1-kollinummer, Serial Shipping Container Code). Om en logistisk enhet märks med en kombination av flera etiketter ska etiketterna antingen innehålla samma SSCC eller så ska endast en av etiketterna innehålla SSCC.

GS1:s globala standard för logistiketiketter

GS1 Logistics Label Guideline

Webbverktyg

Använd verktyget för att ta fram exempel på palletiketter

Webbverktyg

Instruktion för märkning av transportenheter

Märk pallen

GS1 Logistics Label är en standardiserad etikett som används för…

Tillbaka till toppen