Vad är skillnaden mellan 2D-koderna Data Matrix, GS1 DataMatrix och QR-kod?

GS1 DataMatrix, Data Matrix och QR-kod är alla 2D-koder som är godkända för användning med GS1-standarder. De är för närvarande inte godkända för användning i öppen leveranskedja i butikernas utgångskassor (POS). Om du idag använder någon av dessa 2D-koder på en produkt, kommer en EAN-kod att behövas tills övergångsperioden är över. 

Alla tre kan kodas med GS1 Applikationsidentifierare som GTIN, batch-/lotnummer och utgångsdatum. GS1 DataMatrix använder en syntax, eller ett dataelement, som kallas GS1 Element string. QR-kod och Data Matrix använder syntaxen GS1 Digital Link URI. Se skillnaderna i hur datan kodas i den läsbara texten vid streckkoderna nedan.

GS1 DataMatrix

 

QR Code                   

Data Matrix                    

 

A picture containing text  Description automatically generated

 

Qr code  Description automatically generated

 

 Uses GS1 element string syntax

                           Uses GS1 Digital Link URI syntax                             

  • GS1 DataMatrix använder syntaxen GS1 Element String som även syns i andra GS1 streckkoder. Detta dataformat används flitigt genom hela leveranskedjan och stödjer möjligheten att ge viktig data där den behövs inom sjukvården, på livsmedel, på logistiska enheter och en mängd andra platser. Det erbjuder inte webbkompatibiliteten som en QR-kod eller en Data Matrix gör för att kunna öka konsumentengagemang.

 

  • QR-kod och Data Matrix använder syntaxen GS1 Digital Link URI som placerar GS1-data i ett webbkompatibelt format. Det gör att informationen kan användas för traditionella leveranskedjeapplikationer, såsom prissättning, samtidigt som den kopplas till tjänster online. Observera att den läsbara texten under streckkodsbilderna ovan matchar webbadressformatet som vi alla är vana vid. Detta gör att GS1 Digital Link i en QR-kod eller en Data Matrix kan koppla ihop GS1-identifierare med webbens alla fördelar.

  • QR-kod är det som idag föredras för att skapa konsumentengagemang eftersom standardkameran på de flesta mobiltelefoner kan skanna QR-koden och hänvisa användaren till en webbplats.

  • Data Matrix kan också användas för att koppla användare till webben, men i nuläget är det inte alla mobilkameror som kan läsa av den. En fördel som nämns om Data Matrix jämfört med QR-kod är att Data Matrix oftast är mindre och tar liten plats.
Tillbaka till toppen