Kommer den traditionella streckkoden att försvinna?

Nej, EAN-koden, liksom andra streckkoder, kommer inte att försvinna. Den kommer att existera tillsammans med 2D-koden så länge det finns användningsområden för den. Finns det inget behov att lägga till data utöver GTIN (Global Trade Item Number) till streckkoden, kan den traditionella streckkoden fortfarande användas.

Minimikravet är att ett GTIN alltid ska finnas i varje streckkod på förpackningar som är avsedda att skannas i en utgångskassa.

Tillbaka till toppen