Applikationsidentifierare

I streckkoderna GS1-128, GS1 DataMatrix, Data Matrix med GS1 Digital Link, QR med GS1 Digital Link och GS1 DataBar används applikationsidentifierare (AI). De beskriver vilken typ av information som finns i streckkoden. En applikationsidentifierare består av två till fyra siffror och skrivs ut i parentes under streckkoden tillsammans med den information den beskriver.

Med hjälp av applikationsidentifierare kan en streckkod innehålla olika typer av information:

  • GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number)
  • Datum
  • Vikt
  • Serienummer
  • Lot/batchnummer
En bild som visar klocka, tecken, gata
Automatiskt genererad beskrivning

Alla applikationsidentifierare

Här hittar du en lista med alla applikationsidentifierare. Listan är ett utdrag ur GS1 General Specifications.

Vanliga applikationsidentifierare

I tabellen nedan visas ett urval av vanligt förekommande applikationsidentifierare.

AIInformationKommentar
00                                                    SSCC (GS1-kollinummer, Serial Shipping Container Code)SSCC används för att identifiera lasten på en logistisk enhet, till exempel en pall.
01                                                    GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number)AI (01) och GTIN för en logistisk enhet ska till exempel användas på en palletikett för att identifiera enheten när den är en beställningsbar enhet, till exempel en exponeringspall.
02GTIN (GS1-artikelnummer, Global Trade Item Number) för den inneliggande artikelnAI (02) och GTIN för den inneliggande artikeln ska till exempel användas på en palletikett för att ange GTIN för ytterförpackningarna på en sortren pall, det vill säga en pall där alla ytterförpackningar är av samma sort och därmed har samma GTIN. Då ska även antalet artiklar (ytterförpackningar) anges på palletiketten med hjälp av AI (37).
37Antal artiklar  Antal artiklar används till exempel på en palletikett för att ange hur många ytterförpackningar som ligger på en logistisk enhet. Då ska även GTIN för ytterförpackningarna anges med hjälp av AI (02).
10BatchnummerBatchnumret kan bestå av upp till 20 tecken (siffror eller bokstäver). Det är dock rekommenderat att batchnumret består av så få tecken som möjligt och helst endast av siffror. Om batchnumret består av endast siffror bör det vara ett jämnt antal.
15Bäst-före-datum                       Datum ska anges i formatet ÅÅMMDD.
11Tillverkningsdatum
13Förpackningsdatum
17Utgångsdatum
21Serienummer
310xNettoviktNettovikten är artikelns vikt exklusive förpackningen/emballagets vikt i kg. Antalet decimaler i nettovikten anges med hjälp av x.
Tillbaka till toppen