Vad är skillnaden på Future of On-Pack Coding-programmet och det globala 2D-programmet?

Future of On-Pack Coding initierades av GS1 2019 för att studera de problem som tagits upp globalt angående behovet av att ha mer information om produkter på förpackningarna. Det resulterade i att ett antal verktyg har tagits fram som bygger på insikter från hela världen. Bland annat innefattar det ett bibliotek med viktiga lärdomar, piloter och ”proof of concepts” där 2D-koder använts i en rad olika användningsområden.

Det globala 2D-programmet är nästa fas i arbetet och fokuserar på att utbilda och ta fram teknisk vägledning och support för införandet av 2D-koder med fokus på retail och hantering i utgångskassor.

 

Tillbaka till toppen