Varför ska jag byta från EAN-kod till 2D-kod?

EAN-koden har en del begränsningar som gör att den inte kan hjälpa till att lösa viktiga affärsbehov.
Dessa begränsningar har gjort att flera företag har börjat använda 2D-koder för att bygga bättre lösningar för spårbarhet, öka synligheten i leveranskedjan, öka konsumenters engagemang, ha en bättre beredskap för återkallelser, motverka svinn och mycket mer.

 

Den vanliga streckkoden kan bara innehålla produktens GS1-artikelnummer (GTIN). 2D-koder däremot kan innehålla ytterligare information som till exempel utgångsdatum, batchnummer och serienummer. Att ha den typen av data i streckkoden ger ett mervärde genom att information kan läsas av automatiskt och bearbetas.

 

En del 2D-koder, som till exempel en QR-kod kombinerad med GS1 Digital Link, kan innehålla ytterligare information och samtidigt koppla samman konsumenter och andra användare med ytterligare information och erbjudanden online. Förutom att innehålla mer data är 2D-koder ofta mindre än traditionella streckkoder och innehåller även andra funktioner som inbyggd felkorrigering vilket ökar tillförlitligheten.

 

     Streckkoder, exempel   

2D-koder, exmpel

 

Background pattern  Description automatically generated

 

 

A picture containing text  Description automatically generated

 

Qr code  Description automatically generated

EAN/UPC

Enbart produktidentifierare

GS1 DataMatrix

Produktidentifierare + mer data

QR-kod med GS1 Digital Link

Produktidentifierare + mer data + webkoppling

Tillbaka till toppen