Vad är GS1 Digital Link?

GS1 Digital Link är en standard som ökar flexibiliteten hos GS1-identifierare genom att definiera hur olika GS1-standarder kodas till webbadresser (URI/URL), och kopplar identifieraren till webben.

Det betyder att GS1-identifierare, som till exempel GTIN, nu ger tillgång till konsumentinriktad information vilket ökar möjligheten till stärkt varumärkeslojalitet, förbättrad spårbarhetsinformation för leveranskedjan, anslutning genom affärspartners API:er, patientsäkerhetsinformation och mycket mer. Möjligheterna är oändliga!

Där en URL oftast pekar på en enda specifik webbplats, kan URI-syntaxen i GS1 Digital Link kopplas till alla typer av B2B och B2C-information. Märker du din produkt med en QR-kod med GS1 Digital Link, kommer 2D-koden att tillhandahålla en URL som alla kan skanna, samtidigt som den bär en GS1-identifierare – samma identifierare som används inom hela branschen. Mer information finns på landningssidan för GS1 Digital Link.

 

Tillbaka till toppen