Vilken 2D-kod ska jag använda?

Ska du implementera 2D behöver du välja databärare och syntax baserat på dina affärsbehov och dina intressenters förmåga. GS1 rekommenderar att du aktivt samverkar med dina affärspartners för att säkerställa att arbetet framåt sker i samverkan och att lösningarna som tas fram följer gällande regelverk.

 

Förmåga

  • Kan databäraren koda en GS1-datasyntax/-format?
  • Kan databäraren skapas och appliceras med den hastighet och kvalitet som krävs i det specifika fallet?
  • Kan de som ska interagera med 2D-koden hantera och bearbeta den?

 

Regelverk

  • Är 2D-koden förenlig med myndighetskrav?
  • Följer 2D-koden standarden för hur ditt system ska användas?

 

Samverkan

  • Har data, databäraren, paketering, hård- och mjukvara för skanning, samt det mottagande systemets förmåga att lagra och använda data beaktats?
  • Har alla interna och externa intressenter kommit överens om att arbeta för övergången till den nya lösningen? Intressenter kan vara lokala GS1-medlemsorganisationer, branschorganisationer, handelspartners och systemleverantörer. Det kan till exempel innefatta de som är involverade i etikettdesign, utskrifter, skannerutrustning, datalagring och bearbetning.