Hur mycket utrymme krävs på förpackningen för en 2D-kod?

Mängden utrymme som krävs för en 2D-kod beror på vilken typ av streckkod som används, hur mycket data som är kodad och om några ändringar måste göras på grund av förpackningens material eller form.

I avsnitt 5.12.3.1 i GS1 General Specifications specificeras de minsta och största tillåtna storlekarna för 2D-koder på produkter. Tabellen nedan visar streckkoder i deras minsta- och maxstorlekar baserat på de standarder som definieras i GS1 General Specifications (obs: beroende på skärmupplösning kan faktisk storlek nedan avvika från fysisk storlek)

Streckkods-

typ

Kodad 

data

Minsta storlek

Maxstorlek

 

 

GS1

DataMatrix

 

 

GTIN

 

Qr code  Description automatically generated

 

Qr code  Description automatically generated

 

 

 

GS1

DataMatrix

 

 

 

GTIN, sell- by date, batch/lot nummer

 

 

Qr code  Description automatically generated

 

Qr code  Description automatically generated

 

 

 

QR-kod

 

 

 

GTIN

 

 

 

Qr code  Description automatically generated

Eftersom storleken på streckkoden bland annat bestäms av typen av streckkod och mängden data, finns inte bara ett svar på exakt vilken storlek du ska planera för. Rekommendationen är att involvera handelspartners för att säkerställa att streckkodens design, storlek och kvalitet tjänar syftet.

För att säkerställa att streckkoden uppfyller kvalitetsbehov, rekommenderas starkt att få den verifierad. Verifiering innebär att streckkoden graderas baserat på standardiserade parametrar på hur stor sannolikheten är för att den ska skannas korrekt. Verifiering kan vara en hjälp för att få reda på kvaliteten på dina streckkoder, om din handelspartner kan skanna dem och vad som behöver göras för att förbättra dem.