Releaseprocess ESAP20

Ny release- och implementerinsgprocess för ESAP20

Gäller från 2023-11-07

Harmonisering av ESAP20

Bakgrund

Användargrupp ESAP20 (AG20) hos GS1 Sweden har under några år drivit ett projekt för att harmonisera införandet av ESAP20 och förbättra affärsprocessen för dig som användare. Målet har varit att skapa förutsättningar för ett ännu mer effektivt flöde vid implementering av ESAP20.1 och möjliggöra en högre implementeringstakt.

Användargruppen har enats om styrande principer som ska vara vägledande i förvaltningsarbetet av ESAP20. Som en del av harmoniseringsarbetet har man tagit beslut om behov av vidare aktiviteter, bland annat att införa en gemensam release- och implementationsprocess.

Nya versioner av leveransflödet​

Syfte
Erbjuda en effektiv och tydlig implementeringsprocess som möjliggör en hög implementationstakt hos användare.
Mål
Harmonisera användningen av ESAP20.1 och tillgodose användares behov av information i leveransflödet nu och över tid​. Bidra till en kostnadseffektiv implementation genom harmonisering.
Principer
Standard utvecklas genom ändringsförslag inlämnade av GS1 kunder​. Standarden innehåller gemensamma behov av information​. Man ska minimera delning av data, grunddata delas först i GS1 Artikelinformation​. Principen är att standarden är till för alla branscher.
Leveranser
Förvaltningsmodell​ (release- och implementationsprocess) och testfiler​. Specifikationer​ inom processbeskrivning​, ADS​, MS​ och kodlistor​.

Detaljer för ny release- och implementationsprocess

Ny release- och implementerinsgprocess för ESAP20 tillkom för att tydliggöra varje steg – från att en ändringsbegäran kommer in och användargruppen börjar arbeta till det att releasen är implementerad. Det första steget i processen är att en ändringsbegäran kommer in från en GS1-användare där ett önskemål med ökade förutsättningar för affärsnyttan lämnas in till GS1 Sweden. En ändringsbegäran kan även vara en global ändring där produktägare samlar in ändringar i global standard. Tidsaxeln för releaser ser just nu ut som följande:

 • Minor och Major release vartannat år i period Q3​
 • Ger input till budgetarbete för kommande IT-releaser​
 • Behov att ändra kodlistor ska vara möjligt 4 ggr/år​
 • Perioden för utveckling och operativ implementation bör sträcka sig 12-18 mån

Läs GS1 Swedens release- och implementeringsprocess för mer information.

Förberedelser

GS1 Kund Önskemål med affärsnytta lämnas in till GS1 Sweden.

GS1 Produkt Produktägare samlar in ändringar i global standardGS1 Global.

AG20 användargrupp

  1. Besluta typ av ändring?

  1. Säkerställa att förändring är i linje med styrande principer? (Användargruppsmöte).

GS1 Produkt

  1. Finns motsvarande i global standard?
  2. Lösningsförslag (Dokumentation).

GS1 Produkt

  1. Vid behov lämna in ändringsbegäran för global tillämpning.
  2. Stäm av eventuell påverkan på andra GS1 standarder (Dokumentation).

AG20 användargrupp

 1. Presentera lösningsförslag och release.
 2. Fatta beslut om införande (Användargruppsmöte).

Genomförande

GS1 Produkt

 1. Ta fram uppdaterad dokumentation och testfiler.
 2. Granskningsprocess.
 3. Publicera GS1 Hemsida.

System

 1. Användarnas systemlösningar anpassas (Systemlösningar).

Användare

Test av utvecklas lösning. Ny version tillämpas.

AG20 användargrupp

  1. Besvara frågor kring ny version.
  2. Beslut om anpassningar vid behov.
  3. Utvärdering (Användargruppsmöte).

Har du en ändringsbegäran för ökad affärsnytta?

Standarder, tjänster och affärsprocesser hos GS1 Sweden utvecklas tack vare att våra användare skickar in ändringsbegäran och önskemål som ökar förutsättningarna för affärsnyttan och användarvänlighet. Om du har lokaliserat ett behov eller ser en ändring som behöver göras, skicka in den till oss så vi kan ta med den i kommande möten med AG20.


Ny version av ESAP20.1

Det är AG20 som gemensamt enas om förändringar som ska införas, mot vilket releasefönster och om de kan hanteras som major (stora) eller minor (mindre) förändringar.

Den nya versionen av ESAP20.1 innehåller följande major och minor förändringar:

 • Major

  • Ändrad kardinalitet på ett attribut från valfri till obligatorisk
  • Tillägg av ett obligatoriskt element
  • Ändring av namn på ett attribut eller element
  • Ändring av koder i befintliga kodlistor som innebär migrering.
 • Minor

  • Ändring av ett attributs kardinalitet från obligatorisk till valfritt
  • Tillägg av ett valfritt attribut eller element
  • Tillägg av ett värde till en befintlig kodlista


  Dokumentation av ESAP20.1

Tillbaka till toppen