Skapa GLN

Här lär du dig att skapa ett GLN (Global Location Number). Det är ett nummer som används för att identifiera en specifik plats, ett företag eller parter i affärstransaktioner som;

 • företag och juridiska enheter
  (exempel: hela företag; dotterbolag eller divisioner i ett företag, )
 • fysiska platser
  (exempel: leveransplats i en butik, lagerplats, tillverkningsanläggning, distributionscenter, en operationssal etc.)
 • funktioner inom företag
  (exempel: fakturamottagare, betalningsmottagare, inköpsfunktion)
 • digitala platser
  (exempel: ERP-system)
 • mobila platser
  (exempel: ambulans, food truck, båt)

1. Förberedelser

Du skapar GLN-nummer med hjälp av ditt GS1 Företagsprefix som du får genom att bli kund till GS1.

2. Skapa GLN

lager GLN
Identifiera flera platser med GS1 Företagsprefix

Ett GLN består av 13 siffror och skapas med hjälp av GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra som du räknar fram med hjälp av en kalkylator

För en nummerserie med kapacitet för 1000 GLN ser strukturen ut så här:

FFFFFFFFF – är ditt företagsprefix som ska vara med i alla nummer som du skapar.

AAA – är ett löpnummer. Detta nummer bestämmer du själv. Det kan vara från 000-999. Här är det bra om du numrerar i löpnummerordning. Det vill säga 001,002,003 och så vidare. 

Tänk på att sätta upp en rutin för att hålla reda på dina nummer eftersom de inte registreras hos oss.

När du abonnerar på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden ingår tjänsten Generera nummer som hjälper dig att ta fram GTIN, GLN, SSCC och GSIN. Tjänsten tar fram hela numret inklusive kontrollsiffran.

K – är en kontrollsiffra som du räknar ut med hjälp av kalkylatorn. Kontrollsiffran behöver vara datorgenererad och räknas ut för varje nytt lokaliseringsnummer du skapar.

Om du har ett GS1 Företagsprefix som är 12 tecken långt (kallas även enstaka nummer), behöver du endast använda kalkylatorn som i exemplet ovan för att räkna ut kontrollsiffran. Du använder dig av de 12 siffrorna som du tog emot vid beställningen av enstaka nummer.

Klart! Nu är du redo att börja använda ditt unika GLN med affärsparter i hela världen. Nästa steg är att se till att ditt unika GLN är registrerade i GRP och sökbara i Verified by GS1 och Mina platser.

Tillbaka till toppen