Vilken typ av kvalitetssäkring ska jag välja?

Det finns tre olika typer av kvalitetssäkring för en produkt och för att få helt godkänd status på din produkt behöver du göra alla tre typerna.

1. Produktinformation

I denna kvalitetssäkring jämför vi ifyllda värden i artikelinformation mot vad som finns angivet på förpackningen. Till exempel om du har fyllt i att din produkt är märkt med ”Nyckelhålet” så kontrolleras att den märkningen också finns på förpackningen. Dessutom kontrolleras att den ifyllda artikelinformationen följer GS1-standard för artikelinformation. För att göra denna kontroll behöver vi ett underlag som visar exakt hur din produkt, med alla dessa märkningar, ser ut. Detta underlag laddar du upp digitalt i Validoo när du gör din bokning. Det kan till exemepel vara ett tryckorginal (artwork) på förpackningen, fotografier på produkten (alla sidor som har märkning) eller en inscannad etikett.

2. Mått

I denna kvalitetssäkring kontrolleras att de ifyllda måtten i artikelinformation överensstämmer med den verkliga fysiska produkten, och att produkten är mätt enligt GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter. Om du lanserar en helt ny förpackning så skickar du in ett fysiskt varuprov till oss för mätning. Om du tidigare har kvalitetssäkrat en likadan förpackning så kommer du att se det i bokningen, och du kan få en godkänd status utan att skicka in något fysiskt varuprov.

3. Streckkod

Vid kvalitetssäkring av streckkoden på förpackningen kontrolleras att den går att läsa av en scanner och att den är uppbyggd enligt GS1-standarder för streckkoder. För att kunna göra denna kontroll behöver du skicka in en förpackning med streckkoden på.

Tillbaka till toppen