Vad ska jag kvalitetssäkra: konsumentförpackning, kartong, pall etc?

Det är du och din köpare som kommer överens om vilka nivåer i din artikelhierarki som behöver kvalitetssäkras. Validoo kvalitetssäkrar de nivåer som du lägger order på, dock aldrig varuprov som väger mer än 15 kg, och därmed inte pallar. Livsmedelsinformationen kan inte heller kvalitetssäkras för produkter som saknar märkning på svenska.

Generellt är det bra att kvalitetssäkra den beställningsbara nivån i artikelhierarkin och alla nivåer därunder. Exempel: du levererar kartonger med saft till dina köpare, och varje kartong innehåller ett antal tre-pack med saft. För fullständig kvalitetssäkring av artikelinformationen behöver du lägga order på kartongen (förutsatt att den inte väger över 15 kg), tre-packet och konsumentförpackningen. Eftersom saften är ett livsmedel bör du också beställa kvalitetssäkring av livsmedelsinformationen.