När måste min produktinformation vara kvalitetssäkrad och hur lång tid tar det?

Din köpare behöver få information om nya produkter tidigt i lanseringsprocessen för att påbörja det interna arbetet. Kvalitetssäkringen är en del i deras utvärdering om produkten ska tas med i sortimentet eller inte.

Normalt behöver köpare den kvalitetssäkrade artikelinformationen senast sex veckor innan produkten ska lanseras, men det kan skilja sig beroende på köpare och sortiment. Titta i ECR tidsfönster eller kontakta din köpare och fråga. Tänk på att kvalitetssäkringsprocessen kan ta flera veckor att göra klar om det behövs åtgärder, och det är därför bra att boka kvalitetssäkring så fort som möjligt efter att artikelinformationen är färdig.

Validoo har ett kösystem där vi kvalitetssäkrar alla bokningar i den ordning de inkommer.

När ett varuprov antingen laddas upp digitalt i Validoo, eller inkommer fysiskt till oss, kontrolleras att det är möjligt att använda för kvalitetssäkringen. Om det är skadat, ofullständigt eller på annat sätt inte går att använda, får du en notifiering om detta via e-post. Från att varuprovet är godkänt kan det ta upp till fem arbetsdagar innan du får ett kvalitetssäkringsresultat.

Tillbaka till toppen