Innehåller produktpassen några regler/standarder kring egenskapsdefinitioner? Tex hur ska egenskaper entydigt kunna identifieras/kommuniceras utan att det försvårar automatiseringen?

En del i det pågående arbetet inför utfärdandet av de detaljerade produktkategorispecifika reglerna kommer att vara att välja existerande eller definiera och standardisera nya terminologier/taxonomier för de egenskaper som behöver redovisas i produktpassen. 

Tillbaka till toppen