När blir det lag på produktpass?

EUs ramlagstifning för produktpass (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) förväntas beslutas under våren 2024. Därefter kommer EU successivt publicera mer detaljerade produktkategorispecifika regler. Prognosen är 3-4 kategorier per år, och totalt ca 30 stycken.